Your Reliable Partner

Zizawa Co., Ltd.

218, Bogyoke Aung San Road, Botahtaung Township,

Yangon, 11161, Myanmar.

Tel : (+951) 8246645 (+951) 38385253 (+951) 8392600

Fax : (+951) (392600)

E.mail : zizawa@gmail.com